Marion Zandbergen – Online Marketing Ondersteuning & Advies

Persoonlijk Manangement Drives Profiel

Logica

De logica toont de drijfveren die u als positief ervaart en bij voorkeur in een bepaalde volgorde gebruikt. Deze drijfveren zijn belangrijk bij uw waarnemen, denken en doen. Hoe groter de cirkel des te sterker de drijfveer.

1) Groen: U stelt mensen en sociale verbanden voorop

2) Geel: U zoekt daartoe naar nieuwe ideeen en kennis

3) Paars: En helpt vervolgens een veilige en besloten sfeer te creeren

4) Oranje: Zo nu en dan zoekt u naar de wijze waarop zaken handiger kunnen of ‘verkoopt’ u wat u gedaan hebt

5) Blauw: Zo nu en dan brengt u structuur aan, maakt een aantal zaken af en ruimte op

6) Rood: Zo nu en dan kiest u wat prioriteit heeft, focused en maakt u tempo

 

Energiebalans

 

De energiebalans laat zien wat u gedurende langere tijd energie geeft of kost. Hoe groter de plussen en de minnen, hoe
groter de energiewinst of het energieverlies.

Energiegevend

U krijgt redelijk veel energie van geborgenheid en dienstbaarheid. Een team dat echt op elkaar vertrouwd. Als tradities geeerd worden, rituelen verlopen zoals bedoeld. Een dienstbare omgeving creeeren waarin vertrouwen en roots centraal staan.

U krijgt energie van nieuwe inzichten, als zaken klppen bij de gedachten. Vrijheid en inspiratie.

U krijgt energie van harmonie in relaties. Als de sfeer goed is en mensen naar elkaar luisteren.

U krijgt een beetje energie van het behalen van resultaten.

Energieverlies

U verliest veel energie bij routinematig werk en starheid.

U verliest redelijk veel energie bij machtsspelletjes en conflict.

Verwerpingen

De verwerping toont datgene waar u zich aan stoort. Hoe
groter de cirkel, des te vervelender u dat gedrag vindt.
Grote cirkels laten een zekere allergie zien, u ziet heel sterk de
negatieve kant van die drijfveer. Een kleine cirkel betekent dat
u zich niet echt aan dat gedrag stoort of het gedrag niet ziet.

U heeft moeite met de onpersoonlijke en kille benadering van blauw. We werken met mensen, niet met nummers.

U heeft moeite met het ongeduldige en conflicterende gedrag van rood, omdat dat de harmonie verpest.

 

 

 

 

 

Mindset

Uw mindset laat zien wat uw potentiële kracht en
valkuil onder druk is. De grafiek start op drie uur
en dan tegen de klok in.

Potentiele kracht 

Blauw) onder druk krijgt u, indien u de drijfveer positief kan inzetten, meer aandacht voor zaken organiseren en structureren. U zult meer bezig zijn met het echt afmaken van zaken en de borging daarvan in de organisatie.

Groen) onder druk krijgt u, indien u de drijfveer positief kan inzetten, meer aandacht voor de  mensen om u heen, voor anderen meningen en gevoelens. U zult meer bezig zijn met het creeeren van draagvlak, overleggen en anderen betrekken

Rood) onder druk krijgt u, indien u de drijfveer positief kan inzetten, meer aandacht voor actie en snelheid. U zult meer bezig zijn met keuzes maken, focus houden en voor jezelf opkomen.